Byroad News

Loading...

आगामी वर्षका लागि थाहाको वजेट करिव ९९ करोड


आगामी वर्षका लागि थाहाको वजेट करिव ९९ करोड

थाहानगर/१० असार
आगामी आर्थिक वर्षका लागि थाहा नगरपालिकाले ९८ करोड ८८ लाख ४१ हजार ८ सय ७ रुपियाँको अनुमानित बजेट पेश गरेको छ। आइतबार सम्पन्न १३ औं नगरसभामा नगर उपप्रमुख भरत गोपालीले सो आकारको वजेट प्रस्तुत गर्नु भएको हो ।

प्रस्तुत वजेटमा संघीय सरकारबाट प्राप्त समानिकरण अनुदान १२ करोड ४० लाख रुपियाँ, समपुरक अनुदान ५० लाख रुपियाँ, विशेष अनुदान १ करोड रुपियाँ, सशर्त अनुदान ३१ करोड १४ लाख रुपियाँ, राजश्व बाँटफाँट ११ करोड ६२ लाख २ हजार रुपियाँ, संघीय रोयल्टी २ करोड गरि जम्मा ५८ करोड ८६ लाख २ हजार रुपियाँ अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समानिकरण अनुदान १ करोड २६ लाख ८२ हजार रुपियाँ, समपुरक अनुदान ४ करोड रुपियाँ, बिशेष अनुदान ६० लाख रुपियाँ, सशर्त अनुदान ६ करोड २५ लाख ५४ हजार रुपियाँ र राजश्व बाँटफाँट ८ करोड ३५ लाख ५३ हजार ८ सय रुपियाँ गरि २० करोड ४७ लाख ७९ हजार ८ सय रुपियाँको अनुमान छ ।

वजेटमा नगरपालिकाको आन्तरिक आयतर्फ अनुमानित राजश्व ६ करोड ५४ लाख ५० हजार रुपियाँ, मालपोत २ करोड रुपियाँ र चालू बर्षको अनुमानित मौज्दात ११ करोड गरि कुल १९ करोड ५४ लाख ५० हजार रुपियाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ ।

वडागत वजेट अनुसूचीमा प्रकाशित गरिने जनाएको छ ।

Comments

KATHMANDU WEATHER